Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Re:NewCell AB

Re:NewCell AB

Re:NewCell AB
Cardellgatan 1
114 36 Stockholm

Hemsida:

renewcell.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Renewcell gör textilråvara av kläder som lämnats för återvinning.

Teckningsperiod:

16 november 2020 - 24 november 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

800 Mkr (+120 Mkr i befintliga aktier)

Teckningskurs:

76 kr

Likviddag:

30 november 2020

Avstämningsdag:

Värdering:

1 541 Mkr pre-money

Villkor:

Öppen för allmänheten i Sverige och institutioner. De i allmänheten som kan teckna sig är kunder hos Nordea, Pareto och Avanza.

Post:

10 aktier, minimum 80 aktier.

Övrigt:

Renewcell noteras på First North den 26 november 2020.

Inför erbjudandet har ett antal institutionella investerare samt personer i Bolagets ledning och styrelse åtagit sig att på vissa villkor och till samma pris som övriga investerare, teckna aktier i erbjudandet till ett värde av högst 444 Mkr. Fonder förvaltade av Capital World Investors: 130 MSEK, AMF Fonder AB: 75 MSEK, Handelsbanken Fonder AB för förvaltade fonders räkning: 75 MSEK, Swedbank Robur: 75 MSEK, H&M Fashion AB: 81 MSEK (motsvarande sin pro rata-del av Erbjudandet exklusive Övertilldelningsoptionen), Familjen Norlin genom Girincubator AB: 5 MSEK, Personer i Bolagets ledning och styrelse sammanlagt: 3 MSEK.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss