Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Rebelle AB

Rebelle AB

Rebelle AB
Box 16285
103 25 Stockholm

Hemsida:

www.rebelle.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Rebelle är ett företag från Tyskland som erbjuder en plattform för att köpa och sälja second hand-lyxmode i Europa.

Teckningsperiod:

15 februari 2022 - 22 februari 2022

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

200 Mkr + 30 Mkr

Teckningskurs:

28 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

426 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad till allmänheten i Sverige och Danmark samt till kvalificerade investerare.

Post:

50 aktier, minimum 200 aktier

Övrigt:

Rebelle noteras på First North den 25 februari 2022.

Obs, teckningstiden 14-22 februari är ungefärlig, bolaget har i skrivande stund bara kommunicerat att prospekt publiceras den 14 februari och att noteringen sker den 25 februari.

180 Mkr av erbjudandet är säkrat på förhand. Bland investerarna återfinns Swedbank Robur Ny Teknik, Skandia Fonder och ett antal befintliga aktieägare, styrelseledamöter och ledande befattningshavare.

Uppdatering: Teckningsperioden är 15-22 februari 2022.

Uppdaterat: 2022-02-15

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss