Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Readly International AB

Readly International AB

Readly International AB
Framtidsvägen 12 A
352 57 Växjö

Hemsida:

readly.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Readly erbjuder obegränsad digital tillgång till ett stort urval av magasin och dagstidningar till ett fast månadsbelopp.

Teckningsperiod:

8 september 2020 - 15 september 2020

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

450 Mkr (+ 270 Mkr + 108 Mkr i befintliga aktier)

Teckningskurs:

59 kr

Likviddag:

21 september 2020

Avstämningsdag:

Värdering:

1 717,7 Mkr pre-money

Villkor:

Öppen för allmänheten. 390 Mkr av erbjudandet är tecknat på förhand. Erbjudandet som vänder sig till allmänheten kan tecknas online hos Nordnet och Avanza.

Post:

50 aktier, minimum 100 aktier.

Övrigt:

Readly noteras på Nasdaq Stockholm den 17 september 2020.

Inför Erbjudandet har åtta investerare åtagit sig att under vissa villkor, och till samma pris som övriga investerare, teckna aktier motsvarande ett totalt värde om 390 MSEK eller cirka 47,1 procent av Erbjudandet, inklusive Övertilldelningsoptionen. De åtta investerarnas respektive åtagande har fördelats enligt följande: Swedbank Robur Fonder: 70 MSEK, Tredje AP-fonden (AP3): 30 MSEK, Consensus Småbolagsfond: 30 MSEK. Nya investerare: TIN Fonder: 70 MSEK, Handelsbanken Fonder: 70 MSEK, C WorldWide Asset Management: 70 MSEK, Skandia Fonder: 33 MSEK, Skandia Liv: 17 MSEK

Uppdaterat: 2020-09-08

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss