Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Qlife Holding AB

Qlife Holding AB

Qlife Holding AB
Hamntorget 3
252 21 Helsingborg

Hemsida:

qlifeholding.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Qlifes vision är att underlätta mätning av biomarkörer i blod i hemmet. Deras mål är att göra blodprovstagning enkel, billig, snabb, lättåtkomlig och exakt. Det gör att blodprov kan göras oftare för att få insikter om ens personliga hälsa, vilket ger ökade möjligheter att tidigare upptäcka sjukdomar. Produkten är en integrerad plattform som består av en liten anordning att ha hemma, engångskapslar – en för varje specifik biomarkör, och en digital infrastruktur som delar data med ens patientjournal eller sjukhusets IT-system.

Teckningsperiod:

11 april 2023 - 25 april 2023

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

57,68 Mkr + 5 Mkr

Teckningskurs:

0,10 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

2,31 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 25:1. Aktieägare erhåller 25 uniträtter för varje 1 innehavd aktie. 1 uniträtt ger rätt att teckna 1 unit bestående av 1 aktie och en teckningsoption av serie TO3.

Post:

Övrigt:

Emissionen är säkerställd till 71,3 % av 57,68 Mkr genom teckningsförbindelser och garantier.

En teckningsoption av serie TO3 ger rätt att teckna en ny aktie under perioden 11-29 september 2023 till ett pris av 0,11 kr.

Uppdatering: Qlife har ordnat en toppgaranti på 28,7 % och således är nu emissionen säkerställd till 100 %. Toppgarantiersättningen är 20 %, varav 12 % är kontant och 8 % i units.

Uppdatering: Qlifes företrädesemission på 57,7 Mkr tecknades till 21,3 % med företrädesrätt och 9,8 % utan. Resten tecknades av garanter.

Uppdaterat: 2023-04-27

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss