Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Qlife Holding AB

Qlife Holding AB

Qlife Holding AB
Hamntorget 3
252 21 Helsingborg

Hemsida:

qlifeholding.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Qlifes vision är att underlätta mätning av biomarkörer i blod i hemmet. Deras mål är att göra blodprovstagning enkel, billig, snabb, lättåtkomlig och exakt. Det gör att blodprov kan göras oftare för att få insikter om ens personliga hälsa, vilket ger ökade möjligheter att tidigare upptäcka sjukdomar. Produkten är en integrerad plattform som består av en liten anordning att ha hemma, engångskapslar – en för varje specifik biomarkör, och en digital infrastruktur som delar data med ens patientjournal eller sjukhusets IT-system.

Teckningsperiod:

3 oktober 2022 - 17 oktober 2022

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

75,88 Mkr

Teckningskurs:

7 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

29 September 2022

Värdering:

108,4 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 7:10. 1 aktie ger innehavaren 1 uniträtt och 10 uniträtter ger innehavaren rätt att teckna 7 nya units. 1 unit består av 1 aktie och 1 teckningsoption TO 2022.

Post:

Övrigt:

Styrelse och ledning ska teckna för 1,3 Mkr. Externa investerare garanterar 51,7 Mkr.

1 teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna 1 ny aktie för 70 % av det volymviktade priset under perioden 22 maj - 2 juni 2023. Teckningsperioden är 7-21 juni 2023.

Uppdatering: Emissionen tecknades till 26,6 % med företrädesrätt och till 1,7 % utan. Garanter tecknade 41,6 %. Totalt tecknades således 70 %.

Uppdaterat: 2022-10-20

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss