Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Prostatype Genomics AB

Prostatype Genomics AB

Prostatype Genomics AB
Industrivägen 19
171 48 Solna

Hemsida:

www.prostatypegenomics.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Prostatype Genomics unika system identifierar det genetiska fingeravtrycket för prostatacancer genom att mäta information från cancerstamcellernas gener i det vävnadsprov (biopsi) som redan erhållits i samband med att patienten diagnostiserats. Genom att kombinera det genetiska fingeravtrycket med övrig information från diagnosen beräknas en så kallad P-score. Prostatype Genomics AB hette tidigare Chundsell Medicals AB.

Teckningsperiod:

17 september 2020 - 1 oktober 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

37,5 Mkr

Teckningskurs:

9,65 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

89,8 Mkr pre-money

Villkor:

En (1) unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO 1. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Post:

1 unit, minimum 520 units.

Övrigt:

Prostatype Genomics noteras på First North den 27 oktober 2020.

Cirka 27,2 MSEK av emissionen omfattas av teckningsåtaganden, vilket motsvarar cirka 72 procent av den totala emissionsvolymen.

I januari/februari 2022 kan Bolaget tillföras ytterligare cirka 42,3 MSEK i det fall att samtliga vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner nyttjas.

Innehavaren ska äga rätt att för varje teckningsoption (TO1) teckna en (1) ny aktie i bolaget, till en teckningskurs om 10,90 kronor per aktie kontant. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under tiden från och med den 27 januari 2022 till och med den 17 februari 2022.

Uppdaterat: 2020-09-17

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss