Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i ProstaLund AB

ProstaLund AB

ProstaLund AB
Scheelevägen 17
223 63 Lund

Hemsida:

www.prostalund.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

ProstaLund är ett svenskt medicintekniskt bolag. Företaget är verksamt inom utveckling av innovativa produkter och behandlingar inom urologi och har patenterat CoreTherm, en individanpassad värmebehandling för godartad prostataförstoring (Benign Prostatahyperplasi –BPH).

Teckningsperiod:

22 september 2019 - 22 september 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

6 Mkr

Teckningskurs:

1,35 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

38 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad emission. "Investeringskonsortiet samordnas av Gerhard Dal och består av privata investerare."

Post:

Övrigt:

"Som en del av uppgörelsen med tecknarna har bolaget även fått en möjlighet att uppta lån från tecknarna som mest på 5 MSEK under 12 månader. Lånelöftet löper till och med den 22 sept. 2020. Lånet har 5% uppläggningsavgift. En 12% årlig ränta tillkommer om lånet upptas och betalas kvartalsvis."

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss