Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i ProstaLund AB

ProstaLund AB

ProstaLund AB
Scheelevägen 17
223 63 Lund

Hemsida:

www.prostalund.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

ProstaLund är ett svenskt medicintekniskt bolag. Företaget är verksamt inom utveckling av innovativa produkter och behandlingar inom urologi och har patenterat CoreTherm, en individanpassad värmebehandling för godartad prostataförstoring (Benign Prostatahyperplasi –BPH).

Teckningsperiod:

28 maj 2019 - 11 juni 2019

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

25,7 Mkr

Teckningskurs:

1,25 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

24 maj 2019

Värdering:

17,1 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 3:2. En (1) befintlig aktie ger rätt till en (1) teckningsrätt och två (2) teckningsrätter ger rätt till teckning av tre (3) nya aktier i Företrädesemissionen.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är garanterad till 70 procent via teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Uppdaterat: 2019-04-16

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss