Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i ProstaLund AB

ProstaLund AB

ProstaLund AB
Scheelevägen 17
223 63 Lund

Hemsida:

www.prostalund.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

ProstaLund är ett svenskt medicintekniskt bolag. Företaget är verksamt inom utveckling av innovativa produkter och behandlingar inom urologi och har patenterat CoreTherm, en individanpassad värmebehandling för godartad prostataförstoring (Benign Prostatahyperplasi –BPH).

Teckningsperiod:

24 maj 2011 - 14 juni 2011

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

22,1 Mkr

Teckningskurs:

0,60 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

20 maj 2011

Värdering:

Pre-money 33,2 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 2:3. Aktieägare erhåller 2 teckningsrätter för varje 1 registrerad aktie. För teckning av 1 ny aktie erfordras 3 teckningsrätter.

Post:

Övrigt:

Inför föreliggande nyemission har de största aktieägarna i ProstaLund förbundit sig att teckna till ett sammanlagt belopp om 12,6 Mkr, vilket motsvarar 57,1 procent av det totala emissionsbeloppet.

Uppdaterat: 2014-09-23

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss