Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Pricer AB

Pricer AB

Pricer AB
Västra Järnvägsgatan 7
111 64 Stockholm

Hemsida:

/www.pricer.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Pricer erbjuder ett system med digitala prisetiketter i butik samt kommunikations- och tekniklösning som hör till.

Teckningsperiod:

1 september 2023 - 10 september 2023

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

Minst 300 Mkr

Teckningskurs:

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Post:

Övrigt:

Obs, 1-10 september 2023 är dummy-datum, allt bolaget i slutet av april 2023 kommunicerade var att en emission på minst 300 Mkr ska göras före utgången av september 2023.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss