Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Pierce Holding AB

Pierce Holding AB

Pierce Holding AB
Elektravägen 22
126 30 Hägersten

Hemsida:

www.piercegroup.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Pierce är ett ehandelsföretag inom motorcross, motorcykel och snöskoter. Bolaget använder varumärken som 24MX, Sledstore och XLmoto.

Teckningsperiod:

14 juni 2022 - 28 juni 2022

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

350 Mkr

Teckningskurs:

Likviddag:

Avstämningsdag:

10 juni 2022

Värdering:

Villkor:

Företrädesemission.

Post:

Övrigt:

De fullständiga emissionsvillkoren, inklusive teckningskurs, ökning av aktiekapitalet och antalet aktier förväntas offentliggöras omkring den 27 maj 2022.

Bolagets största aktieägare Procuritas har för avsikt att teckna sin pro-rata-andel på 33 %.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss