Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Pierce Holding AB

Pierce Holding AB

Pierce Holding AB
Elektravägen 22
126 30 Hägersten

Hemsida:

www.piercegroup.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Pierce är ett ehandelsföretag inom motorcross, motorcykel och snöskoter. Bolaget använder varumärken som 24MX, Sledstore och XLmoto.

Teckningsperiod:

14 juni 2022 - 28 juni 2022

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

347 Mkr

Teckningskurs:

8,75 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

10 juni 2022

Värdering:

347 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:1

Post:

Övrigt:

De fullständiga emissionsvillkoren, inklusive teckningskurs, ökning av aktiekapitalet och antalet aktier förväntas offentliggöras omkring den 27 maj 2022.

Bolagets största aktieägare Procuritas har för avsikt att teckna sin pro-rata-andel på 33 %.

Uppdatering: Procuritas pro rata-andel, det vill säga cirka 33 procent av Företrädesemissionen omfattas av teckningsåtaganden från Procuritas och Verdane (till lika delar). Procuritas har därutöver lämnat ett garantiåtagande motsvarande halva sin pro rata-andel, cirka 57 MSEK, och har således lämnat tecknings- och garantiåtaganden motsvarande hela sin pro rata-andel av Företrädesemissionen.

Verdane har ingått avtal om att förvärva aktier från Bolagets grundare Daniel Petersen och Stefan Rönn motsvarande totalt cirka 14 procent av aktierna och rösterna i Bolaget. I tillägg till det teckningsåtagande Verdane har lämnat avseende delar av Procuritas pro rata-andel, har Verdane även ingått ett teckningsåtagande för sin pro rata-andel av Företrädesemissionen baserat på de förvärvade aktierna. Verdanes totala teckningsåtagande uppgår således till cirka 31 procent av Företrädesemissionen.

Fjärde AP-fonden, Handelsbanken på uppdrag av flera fonder och Skandia, vilka tillsammans innehade cirka 17 procent av det totala antalet aktier har uttryckt sin avsikt att teckna sin pro rata-andel av Företrädesemissionen.

Garantiåtagandet tillsammans med teckningsåtagandena från Procuritas och Verdane samt stödet från de större aktieägarna motsvarar cirka 81 procent av Företrädesemissionen.

Uppdaterat: 2022-06-13

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss