Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i PharmaLundensis AB

PharmaLundensis AB

PharmaLundensis AB
Klinikgatan 30
22184 Lund

Hemsida:

www.pharmalundensis.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

PharmaLundensis är ett Lundbaserat företag på Ideon BioIncubator, BMC D10 som arbetar med forskning och utveckling av en ny behandlingsmetod mot den allvarliga och vanligt förekommande lungsjukdomen KOL (kroniskobstruktiv lungsjukdom).

Teckningsperiod:

10 mars 2023 - 24 mars 2023

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

4,96 Mkr

Teckningskurs:

0,50 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

7 mars 2023

Värdering:

14,89 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:3. Varje befintlig aktie ger 1 uniträtt och 3 uniträtter berättigar till teckning av en unit. 1 unit består av 1 aktie och 1 teckningsoption.

Post:

Övrigt:

Varje teckningsoption som erhålls vederlagsfritt som en del i unit berättigar till teckning av 1 aktie till en teckningskurs om 1 krona per aktie under perioden från och med den 3 mars 2025 till och med den 31 mars 2025. Teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kan bli föremål för omräkning i samband med bl.a. företrädesemissioner.

Uppdatering: PharmaLundensis företrädesemission tecknades till 3,2 Mkr, dvs 64,4 %.

Uppdaterat: 2023-03-27

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss