Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Paynova AB

Paynova AB

Paynova AB
Gävlegatan 12a
104 35 Stockholm

Hemsida:

www.paynova.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Paynova erbjuder en av en komplett infrastruktur för konsumentkrediter genom faktura och delbetalning samt processing av kort- och direktbanksbetalningar.

Teckningsperiod:

9 februari 2021 - 23 februari 2021

Lista:

NGM Equity

Emissionsbelopp:

48,7 Mkr

Teckningskurs:

15 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

4 februari 2021

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 1:4. Varje på avstämningsdagen innehavd aktie berättigar till en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Rieber & Søn och RoosGruppen förbinder sig att teckna sina pro rata-andelar och garanterar därutöver även 10 Mkr vardera.

Utöver denna företrädesemission gör Paynova även en riktad emission.

Uppdaterat: 2021-01-15

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss