Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i OX2

OX2

OX2
Lilla Nygatan 1
103 17 Stockholm

Hemsida:

www.ox2.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

OX2 utvecklar, äger och säljer vindkraft. OX2 hette tidigare O2 Vind.

Teckningsperiod:

15 juni 2021 - 22 juni 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

612,2 Mkr (+ 3 759,9 Mkr + 655.8 Mkr i befintliga aktier)

Teckningskurs:

60 kr

Likviddag:

28 Juni 2021

Avstämningsdag:

Värdering:

15 738,8 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad till allmänheten i Sverige och institutioner. Allmänheten är i detta fall kunder hos Carnegie, Nordnet och Avanza.

Post:

Övrigt:

OX2 noteras på First North den 23 juni 2021.

Afa Försäkring, BNP Paribas Energy Transition Fund, Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab, Handelsbanken Fonder AB, Lannebo Fonder AB, Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Länsförsäkringar Fondförvaltning och Skandia Fonder AB har åtagit sig att förvärva aktier i erbjudandet motsvarande ett sammanlagt värde om 2 250 Mkr.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss