EQT lägger bud på hela OX2

EQT lägger ett bud på hela OX2 till 60 kronor per aktie, vilket är en premie på 43,4 procent jämfört med senaste stängningskurs på 41,84 kronor.

EQT lägger ett bud på hela OX2 till 60 kronor per aktie, vilket är en premie på 43,4 procent jämfört med senaste stängningskurs på 41,84 kronor.

Jämfört med volymviktade priset senaste 30 dagar är det en premie på 45,8 procent och 29,2 procent för volymviktade 90 dagar. Aktieägarna som varit med sedan noteringen 2021 kanske dock är mindre nöjda då 60 kronor även var IPO-priset. Aktien har som högst varit uppe i 103,20 kronor.

Bolagets grundare tillika största aktieägare Peas Industries, med cirka 45,56 procent av aktierna och rösterna i OX2, har åtagit sig att acceptera erbjudandet oavsett om ett högre konkurrerande bud skulle offentliggöras.

Oberoende utlåtande är aldrig oberoende. Men den enligt formalian oberoende budkommittén inom styrelsen för OX2 rekommenderar enhälligt bolagets aktieägare att acceptera erbjudandet. Rekommendationen stöds av en fairness opinion från Ernst & Young.

Acceptfristen beräknas påbörjas omkring den 25 juni 2024 och avslutas omkring den 14 oktober 2024, men kan tidigareläggas. Budet kommer att fullföljas om mer än 50 procent av aktierna tackar ja, vilket borde bli fallet då huvudägaren med 45,56 procent redan tackat ja.

”EQT är imponerade av OX2:s utveckling till en av Europas främsta utvecklare av förnybar energi, lett av sina grundare och ledning. Branschen för förnybar energi drivs av starka underliggande trender och förväntas växa betydligt framöver. För att uppnå OX2:s fulla potential anser vi att det är till fördel om Bolaget övergår till en mer långsiktig och hållbar affärsmodell och blir en integrerad utvecklare och ägare av tillgångar inom förnybar energi. EQT är en utmärkt partner till OX2 under denna nästa fas och erbjuder det kapital och den djupa branschexpertis som krävs för att accelerera bolagets tillväxtresa.” – Christoph Balzer, Partner på EQT Partner

”Detta har varit ett känslomässigt beslut. Men som OX2:s grundare och största ägare anser vi att Bolaget kommer att dra fördel av EQT:s ägande för att kunna ta nästa steg och möjliggöra den långsiktiga visionen. Med EQT:s omfattande erfarenhet och expertis inom förvärv och förvaltning av bolag, särskilt inom förnybar energi, i kombination med en dokumenterad erfarenhet av att hantera kapitalintensiva omställningar, har vi fullt förtroende för att EQT kommer att fungera som den optimala partnern för att stödja OX2:s framtida tillväxt.” – Johan Ihrfelt, VD på Peas Industries

Budet läggs via EQT Infrastructure VI, genom Otello BidCo AB.

OX2

OX2 utvecklar, äger och säljer vindkraft. OX2 hette tidigare O2 Vind.