Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Onoterat AB

Onoterat AB

Onoterat AB

Stockholm

Hemsida:

onoterat.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Onoterats affärsidé är att tillhandhålla oberoende företagsrådgivning och finansieringslösningar till svenska tillväxtbolag, samt aktivt förvalta bolagets egna kapital i aktieägarnas intresse.

Teckningsperiod:

11 september 2019 - 24 september 2019

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

3,34 Mkr + 3,34 Mkr

Teckningskurs:

3,85 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

9 september 2019

Värdering:

23,37 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:7. Även öppen för allmänheten.

Post:

Övrigt:

Onoterat AB noteras på NGM Nordic-MTF den 15 oktober 2019.

Företrädesemissionen är på 3,34 Mkr och sedan kan även en övertilldelning på 3,34 Mkr användas.

Styrelsen avser att använda sig av ett s.k. garantikonsortium för att säkerställa kapitalbehovet, vilket även kommer presenteras senast den 11 september 2019.

Uppdaterat: 2019-09-11

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss