Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i NP3 Fastigheter AB

NP3 Fastigheter AB

NP3 Fastigheter AB
Esplanaden 16
852 32 Sundsvall

Hemsida:

www.np3fastigheter.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

NP3 Fastigheters affärsidé är att äga och förvalta kommersiella fastigheter i norra Sverige med en uttalad tillväxtstrategi.

Teckningsperiod:

30 oktober 2018 - 14 november 2018

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

304 Mkr

Teckningskurs:

28 kr per preferensaktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

26 oktober 2018

Värdering:

Villkor:

Var sjätte aktie, oavsett aktieslag, ger rätt att teckna en ny preferensaktie.

Post:

Övrigt:

Preferensutdelningen motsvarar 7,1 % i förhållande till teckningskursen om 28 kr.

Bolagets tre största aktieägare, vilka tillsammans representerar 44 % av samtliga aktier i Bolaget, har åtagit sig att rösta för styrelsens förslag om nyemission vid den extra bolagsstämman samt har lämnat tecknings- och garantiåtaganden avseende hela nyemissionen.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss