Analytiker om NP3 Fastigheter inför börsnoteringen

Fastighetsbolaget NP3 står inför en börsnotering och gör en nyemission av aktier inför det. Detta är vad analytikerna säger om en investering.

Den 4 december noteras NP3 fastigheter på Stockholmsbörsen och inför det gör företaget en nyemission av aktier med sista teckningsdag den 2 december. Men hur ska då en investerare göra, teckna eller avstå? Nedan sammanställer vi vad analytikerna ger för råd.

Börsveckan: Teckna

”NP3 är en ganska ny skapelse som verkar i vad som många betraktar som ett högre risksegment, så den fina avkastningen kommer med en förhöjd risk jämfört med exempelvis Diös. En kurs runt 35 kronor är rimlig om inte bolaget drabbas av bakslag”. Börsveckan prognostiserar att utdelningen givet bolagets policy, som gäller från 2015, kan bli 2,05 kronor per aktie, vilket skulle ge en direktavkastning på strax under 7 procent.

Börspodden: Avstå

Börspodden säger att NP3 inte är en aktie som de stora aktörerna kommer att köpa, utan att det nog mer blir av en spekulativ aktie likt Amasten. Man lyfter fram att NP3 är ett bolag som består av ett snabbt ihopplockat bestånd som inte behöver se lika roligt ut när marknaden blir sämre. Rekommendationen blir att avstå.

Vi har publicerat en video där NP3 Fastigheter presenterar sin verksamhet.

Läs även: Aktier i fastighetsbolag är köpvärda

NP3 Fastigheter AB

NP3 Fastigheters affärsidé är att äga och förvalta kommersiella fastigheter i norra Sverige med en uttalad tillväxtstrategi.