Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Nowonomics AB

Nowonomics AB

Nowonomics AB
Artillerigatan 42
114 45 Stockholm

Hemsida:

www.nowo.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Nowonomics utvecklar och driver en digital sparplattform kopplat till ett fondkonto. Tjänsten och tillhörande app gör det enkelt för användarna att pensionsspara i vardagen.

Teckningsperiod:

11 mars 2021 - 25 mars 2021

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

14,4 + 2,16 Mkr

Teckningskurs:

12 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

80,7 Mkr pre-money

Villkor:

Öppen för allmänheten. En unit består av en aktie och en teckningsoption av serie TO1.

Post:

Övrigt:

Nowonomics noteras på NGM Nordic SME den 7 april 2021.

Nowonomics har erhållit teckningsåtaganden från befintliga aktieägare och nya investerare om totalt cirka 9 Mkr.

En (1) Teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av Teckningsoptioner ska ske i enlighet med villkoren för Teckningsoptionerna under perioden 2 maj 2022 till och med den 16 maj 2022 till en teckningskurs om 16 SEK per aktie.

Uppdaterat: 2021-03-18

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss