Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Nordisk Bergteknik AB

Nordisk Bergteknik AB

Nordisk Bergteknik AB
Östa hamngatan 52
411 08 Göteborg

Hemsida:

nordiskbergteknik.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Nordisk Bergteknik är en koncern med verksamhet inom berghantering och grundläggning, där huvudområden inkluderar borrning, sprängning, bergförstärkning, betongrehabilitering, pålning, spontning och grundförstärkning. Koncernens dotterbolag är idag främst verksamma i Sverige och Norge.

Teckningsperiod:

1 oktober 2021 - 10 oktober 2021

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

500 Mkr + 79 Mkr (+ 26 Mkr i befintliga aktier)

Teckningskurs:

26 kr

Likviddag:

14 oktober 2021

Avstämningsdag:

Värdering:

808 Mkr pre-money

Villkor:

Riktar sig till allmänheten i Sverige och Norge, och institutioner.

Post:

Övrigt:

Nordisk Bergteknik noteras på Nasdaq Stockholm den 12 oktober 2021.

Carnegie Fonder, RoosGruppen AB, STC Interfinans, Alf Svedulf och Gerald Engström har åtagit sig att teckna aktier i erbjudandet för 240 Mkr.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss