Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Nilar International AB

Nilar International AB

Nilar International AB
Stockholmsvägen 116 B
187 30 Täby

Hemsida:

www.nilar.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Nilar utvecklar, tillverkar och säljer nickel-metallhydridbatterier (NiMH). Bolagets batterier har hög kapacitet och framför allt lång livslängd vilket ger en bra kostnadskalkyl. Batterierna lämpar sig för att lagra solenergi i hemmet, för industrier, för att balansera elnätet, för laddning av elbilar. Batteriet lämpar sig inte för bilar och andra mobila applikationer.

Teckningsperiod:

2 juni 2022 - 16 juni 2022

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

275 Mkr

Teckningskurs:

Likviddag:

Avstämningsdag:

31 maj 2022

Värdering:

Villkor:

Företrädesemission.

Post:

Övrigt:

Teckningskursen i Företrädesemissionen kommer att prissättas med sedvanlig rabatt till TERP.

Företrädesemissionen är helt säkerställd om cirka 275 miljoner kronor genom en kombination av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss