Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Nilar International AB

Nilar International AB

Nilar International AB
Stockholmsvägen 116 B
187 30 Täby

Hemsida:

www.nilar.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Nilar utvecklar, tillverkar och säljer nickel-metallhydridbatterier (NiMH). Bolagets batterier har hög kapacitet och framför allt lång livslängd vilket ger en bra kostnadskalkyl. Batterierna lämpar sig för att lagra solenergi i hemmet, för industrier, för att balansera elnätet, för laddning av elbilar. Batteriet lämpar sig inte för bilar och andra mobila applikationer.

Teckningsperiod:

2 juni 2022 - 16 juni 2022

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

273 Mkr

Teckningskurs:

1 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

31 maj 2022

Värdering:

45,5 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 6:1. Befintliga aktieägare erhåller en teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av sex (6) nya aktier i företrädesemissionen.

Post:

Övrigt:

Teckningskursen i Företrädesemissionen kommer att prissättas med sedvanlig rabatt till TERP.

Företrädesemissionen är helt säkerställd om cirka 275 miljoner kronor genom en kombination av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Uppdatering: Teckningskursen är satt till 1 kr per aktie.

Uppdaterat: 2022-06-01

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss