Optiska komponenter, teknik och batterier gör företrädesemissioner

Tre företag som är aktuella med företrädesemissioner av aktier är LC-Tec, Unibap och Nilar.

LC-Tec – En koncern specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall-teknik. Företaget skalar nu upp verksamheten och för att finansiera utbyggnaden av större produktionskapacitet så görs en företrädesemission på 18,9 Mkr till 4,38 kr per unit, motsvarande 2,19 kr per aktie. Teckningstiden är 6 – 20 maj. Läs intervju med vd.

Unibap – Unibap vill med en smart tillämpning av AI och digitalisering bidra till en mer effektiv och hållbar industri och rymdfart. Sedan noteringen har aktien åkt berg- och dalbana, men står idag bra mycket högre än där den började. Den 23 maj – 7 juni gör Unibap nu en företrädesemission på 24,8 Mkr till 68 kr per unit, motsvarande 34 kr per aktie. Emissionen är säkerställd till 91,4 % av tecknings- och garantiåtaganden så bolaget kommer att få in sina pengar, men på börsen stängde aktien på 33 kr i fredags.

Nilar – Batteritillverkaren har inte haft någon bra utveckling sedan sin notering för ett år sedan, detta trots att batterier är ett hett område och bolaget hade tunga institutioner som investerade vid noteringen. Den 2-16 juni ska Nilar nu göra en helt säkerställd företrädesemission på 275 Mkr. Priset per aktie har inte satts ännu, allt som sagts att det ska sättas med rabatt mot marknadskursen. Tror man på Nilars nya vd och uppdaterade strategi så kanske emissionen kan vara intressant att kolla närmare på.


Läs även: 
Ekobot säljar autonoma jordbruksrobotar till ledande grönsaksodlare

 

Nilar International AB

Nilar utvecklar, tillverkar och säljer nickel-metallhydridbatterier (NiMH). Bolagets batterier har hög kapacitet och framför allt lång livslängd vilket ger en bra kostnadskalkyl. Batterierna lämpar sig för att lagra solenergi i hemmet, för industrier, för att balansera elnätet, för laddning av elbilar. Batteriet lämpar sig inte för bilar och andra mobila applikationer.