Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Nilar International AB

Nilar International AB

Nilar International AB
Stockholmsvägen 116 B
187 30 Täby

Hemsida:

www.nilar.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Nilar utvecklar, tillverkar och säljer nickel-metallhydridbatterier (NiMH). Bolagets batterier har hög kapacitet och framför allt lång livslängd vilket ger en bra kostnadskalkyl. Batterierna lämpar sig för att lagra solenergi i hemmet, för industrier, för att balansera elnätet, för laddning av elbilar. Batteriet lämpar sig inte för bilar och andra mobila applikationer.

Teckningsperiod:

23 april 2021 - 29 april 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

750 Mkr + 112,5 Mkr

Teckningskurs:

67 kr

Likviddag:

4 maj 2021

Avstämningsdag:

Värdering:

2 287,5 Mkr pre-money

Villkor:

Riktas till institutionella investerare i Sverige och internationellt samt till allmänheten i Sverige. Allmänheten består i detta fall av de som är kunder hos Carnegie och Nordnet.

Post:

Övrigt:

Nilar noteras på First North den 30 april 2021.

AFA Försäkring, BNP Paribas Energy Transition Fund, Fjärde AP-fonden (AP4), Första AP-fonden (AP1), Handelsbanken på uppdrag av flera fonder och Länsförsäkringar Fondförvaltning har åtagit sig att förvärva aktier i erbjudandet om högst cirka 489 miljoner kronor.

Uppdaterat: 2021-04-27

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss