Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i NextCell Pharma AB

NextCell Pharma AB

NextCell Pharma AB
Hälsovägen 7, 8tr
141 57 Huddinge

Hemsida:

www.nextcellpharma.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

NextCell Pharma är Sveriges första privata biobank för familjesparande av stamceller från navelsträngsblod. Stamceller i navelsträngsblodet samlas in vid barnets födelse, analyseras, fryses ned och sparas för framtiden. NextCell Pharma AB hette tidigare Cellaviva AB

Teckningsperiod:

4 juni 2019 - 20 juni 2019

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

24,9 Mkr

Teckningskurs:

3,25 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

31 maj 2019

Värdering:

37,4 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 2:3.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 80 procent av den totala emissionsvolymen om cirka 24,9 miljoner kronor, varav teckningsförbindelser avsiktsförklaringar utgör cirka 21 procent och garantiförbindelser 59 procent.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss