Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i NextCell Pharma AB

NextCell Pharma AB

NextCell Pharma AB
Hälsovägen 7, 8tr
141 57 Huddinge

Hemsida:

www.nextcellpharma.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

NextCell Pharma är Sveriges första privata biobank för familjesparande av stamceller från navelsträngsblod. Stamceller i navelsträngsblodet samlas in vid barnets födelse, analyseras, fryses ned och sparas för framtiden. NextCell Pharma AB hette tidigare Cellaviva AB

Teckningsperiod:

4 juni 2019 - 20 juni 2019

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

24,9 Mkr

Teckningskurs:

3,25 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

31 maj 2019

Värdering:

37,4 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 2:3.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 80 procent av den totala emissionsvolymen om cirka 24,9 miljoner kronor, varav teckningsförbindelser avsiktsförklaringar utgör cirka 21 procent och garantiförbindelser 59 procent.

Uppdaterat: 2019-06-04

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss