Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Newton Nordic AB

Newton Nordic AB

Newton Nordic AB
Lokstallsgatan 8
582 73 Linköping

Hemsida:

www.newtonnordic.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Newton Nordic är ett svenskt teknikbolag som utvecklar och erbjuder specialiserade produkt- och supportlösningar för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror inom TV- och filmindustri. Newton Nordic AB hette tidigare Intuitive Aerial AB.

Teckningsperiod:

25 februari 2022 - 25 februari 2022

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

48,5 Mkr

Teckningskurs:

0,51677 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

48,94 Mkr pre-money

Villkor:

Apportemission riktad till Webblagret Sverige AB för köpet av Influencer Panel Sweden AB.

Post:

Övrigt:

Befintliga aktieägare i Bolaget kommer efter genomförandet av Transaktionen att ha ett aktieinnehav om cirka 50,22%. Transaktionen kommer att innebära en total utspädning om cirka 49,78%. Antal utestående aktier skulle i samband med Transaktionen öka från befintliga 94 706 531 till 188 558 728 aktier.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss