Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Newton Nordic AB

Newton Nordic AB

Newton Nordic AB
Lokstallsgatan 8
582 73 Linköping

Hemsida:

www.newtonnordic.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Newton Nordic är ett svenskt teknikbolag som utvecklar och erbjuder specialiserade produkt- och supportlösningar för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror inom TV- och filmindustri. Newton Nordic AB hette tidigare Intuitive Aerial AB.

Teckningsperiod:

24 november 2014 - 10 december 2014

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

15 Mkr + 3 Mkr

Teckningskurs:

10,75 kr per aktie och unit.

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

30 Mkr pre-money.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

1 unit, minimum 500 units.

Övrigt:

Emission är garanterad till 80 % genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Två teckningsoptioner berättigar till teckning av en aktie till kursen 13 kr under perioden 1 februari - 31 mars 2016.

Intuitive Aerial börjar handlas på First North 9 januari 2015.

Vid stort intresse kan en övertilldelningsoption på 3 Mkr användas.

Uppdaterat: 2014-12-05

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss