Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i myFC Holding AB

myFC Holding AB

myFC Holding AB
Saltmätargatan 8 A
113 59 Stockholm

Hemsida:

www.myfcpower.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

myFC utvecklar bränsleceller. myFC Holding AB hette tidigare Civokojd AB.

Teckningsperiod:

5 april 2019 - 24 april 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

56 Mkr + 14 Mkr + 4 Mkr

Teckningskurs:

1 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

2 april 2019

Värdering:

70 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 4:5. Befintliga aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje (1) innehavd aktie på avstämningsdagen. Fem (5) uniträtter berättigar till teckning av fyra (4) Units i Nyemissionen. En Unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie 2019/2022.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är på 56 Mkr, som kan utökas med en övertilldelningsoption på 14 Mkr. Vidare kan garanter betalas med units motsvarande 4 Mkr.

Nyemissionen är säkerställd genom garantiförbindelser till ett belopp av 40 miljoner kronor.

Två (2) teckningsoptioner av serie 2019/2022 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen är 2 kronor per aktie under perioden 1 augusti 2019 till och med den 30 april 2020 och 3 kronor per aktie under perioden 1 maj 2020 till och med den 30 april 2022. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie 2019/2022 kan äga rum under perioden 1 augusti 2019 till och med den 30 april 2022. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna under Nyemissionen tillförs Bolaget mellan cirka 56 till 84 miljoner kronor. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna under Övertilldelningsoptionen tillförs Bolaget mellan cirka 14 till 21 miljoner kronor.

Uppdaterat: 2019-03-29

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss