Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i myFC Holding AB

myFC Holding AB

myFC Holding AB
Saltmätargatan 8 A
113 59 Stockholm

Hemsida:

www.myfcpower.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

myFC utvecklar bränsleceller. myFC Holding AB hette tidigare Civokojd AB.

Teckningsperiod:

7 juni 2017 - 7 juni 2017

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

12,2 Mkr

Teckningskurs:

13,39 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till Recall Capital.

Post:

Övrigt:

Emissionen är strukturerad i form av att ett lån först tas från Recall Capital som sedan kvittas mot aktier.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss