Noteringsaktuella Motion Display skriver avtal med ICA

Motion Display, som just nu gör en nyemission inför sin notering på Aktietorget, har slutit avtal med ICA IMS om att förse Sveriges ICA-butiker med blinkande displayer baserade på elektroniskt papper. Affären kommer att ha stor betydelse för Motion Display i den internationella lansering som nu inleds, med fokus på Frankrike och England.

Från att ha testat Motion Display i ett antal butiker tar ICA nu steget fullt ut och gör det möjligt för alla de drygt 1300 butikerna i landet att börja använda den nya displaytekniken. Motion Display kommer att finnas i det sortiment av utrustning som finns tillgänglig för alla ICA-handlare.

Bolaget har utvecklat tunna och energisnåla blinkande displayer med väldokumenterad effekt på försäljning och konsumentens val av produkt. Skyltens budskap, storlek, färg och form anpassas efter kundens önskemål. Motion Display har bl.a. genomfört testkampanjer och levererat displayer till ledande leverantörer såsom Coca-Cola, Adidas, Electrolux och Unilever. För ICA har bolaget tagit fram specifikt sortiment. Kedjor är bolagets huvudmålgrupp och ICA är först ut att ta till att få tillgång till denna teknik.

I dagsläget har Motion Display levererat till 140 ICA-butiker. Beställningsvärdet har varierat mellan 10 000 till 60 000 kronor beroende på butiksstorlek. Med tanke på skillnaderna i storlek mellan ICA Nära, Supermarket, Maxi och Kvantum uppskattas försäljningspotentialen till ICAs butiker till runt 50 miljoner kronor. Självklart finns inget krav på de enskilda ICA-butikerna att använda Motion Display.

Motion Display har hittat ett nytt sätt att öka försäljning i butikerna och dessutom hjälpa kunderna att hitta varor med en speciell profil som exempelvis ekologiska varor. Därför känns det mycket tillfredsställande att vi kan börja använda deras displayer i alla våra butiker, säger Claes Wallberg, inköpschef på ICA IMS.

Detta är ett stort framsteg för oss och en viktig bas att bygga vidare på. ICA har mycket högt anseende i Europa och därför en viktig referens för oss när vi nu på allvar vänder oss till andra kedjor i Sverige och utomlands, säger Anna Engholm, VD på Motion Display.

Mottagandet hos landets ICA-handlare har överträffat alla förväntningar. Med mycket små resurser har vi redan efter mindre än ett halvår fler än 140 ICA-handlare som använder produkterna, säger Peter Karlsson, chef, affärsområde Retail på ICA.

Läs mer om Motion Displays nyemission med sista teckningsdag den 4 april inför noteringen på Aktietorget den 22 april.

Motion Display Scandinavia AB

Motion Display har utvecklat ett nyskapande e sätt att göra reklam vid varan i butiken. Bolagets displayer är baserade på elektroniskt papper som kan blinka och samtidigt förmedla olika budskap i en rullande sekvens.