Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Moberg Pharma AB

Moberg Pharma AB

Moberg Pharma AB
Gunnar Asplunds Allé 32
17163 Solna

Hemsida:

www.mobergderma.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Moberg Pharma utvecklar dermatologiska läkemedel för behandling av vanligt förekommande hudsjukdomar. Moberg Pharma AB hette tidigare Moberg Derma AB.

Teckningsperiod:

7 december 2020 - 21 december 2020

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

149,9 Mkr

Teckningskurs:

6,47 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

3 december 2020

Värdering:

128,5 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 7:6. Befintliga aktieägare i Moberg Pharma per avstämningsdagen kommer tilldelas sju (7) uniträtter per en (1) befintlig aktie. Sex (6) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit i Företrädesemissionen. Varje Unit består av en (1) stamaktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption.

Post:

Övrigt:

Slutliga villkor för Företrädesemissionen, inklusive teckningskurs, förväntas offentliggöras senast den 27 november 2020.

Företrädesemissionen omfattas till cirka 42 procent av teckningsförbindelser och till cirka 58 procent av emissionsgarantier. Företrädesemissionen är således till fullo garanterad.

"Den säkerställda finansieringen ger oss möjlighet att ta till vara MOB-015s fulla potential, både genom registreringsansökan i Europa och ytterligare en klinisk studie för den amerikanska marknaden. Behovet av ett effektivt läkemedel mot nagelsvamp är stort och MOB-015 kan få en unik marknadsposition genom den höga svampdödande effekten.”, säger Anna Ljung, VD för Moberg Pharma.

Två (2) teckningsoptioner kommer att berättiga till teckning av en (1) stamaktie i Bolaget.

Uppdaterat: 2020-11-27

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss