Moberg Pharmas läkemedel Terclara® är mitt i framgångsrik lansering – erbjuder möjlighet att teckna aktier via teckningsoptioner (handel pågår)

Terclara

Moberg Pharma AB har påbörjat lanseringen av läkemedlet Terclara® i Sverige med stort intresse från apotekspersonal, läkare och slutkunder. Målsättning är att göra läkemedlet Terclara® till det ledande behandlingsalternativet för nagelsvamp globalt. Med starka kliniska data, marknadsgodkännande i 13 EU-länder och strategiska partnerskap på plats finns nu en investeringsmöjlighet. Vi har därför ställt några frågor till VD Anna Ljung. (Sponsrad artikel)

Anna Ljung, VD för Moberg Pharma
Anna Ljung, VD för Moberg Pharma

Vad har Moberg Pharma för verksamhet?

Moberg Pharma är ett svenskt läkemedelsbolag som kommersialiserar egenutvecklade läkemedel baserade på beprövade substanser. Bolagets läkemedel MOB-015 fick nyligen marknadsgodkännande i 13 EU länder och har nu laserats på apotek i Sverige under varumärket Terclara®. MOB-015 är ett läkemedel mot nagelsvamp som riktar sig till både receptfria- och receptbelagda marknader och har potential att bli den globala marknadsledaren inom sin nisch.

Vad är unikt med produkten?

Det unika med Terclara® är att det är den första utvärtes behandlingen som uppnått mykologisk läkning (svampfri) i nivå med terbinafintabletter, som är dagens standardbehandling vid nagelsvamp. Terclara innehåller samma aktiva substans, terbinafin, men verkar lokalt och undviker därmed systemisk exponering och risken för biverkningar såsom interaktion med andra läkemedel och leverskador.

Resultaten från kliniska studier indikerar att Terclara har potential att bli marknadsledande inom nagelsvampsbehandling, då studier med över 800 patienter visade resultat på att 76 % av patienterna blev svampfria, vilket är världsledande för ett utvärtes preparat.

Ni har precis lanserat Terclara i Sverige, där produkten nu kommit upp på hyllorna, tillsammans med en partner, kan du berätta mer?

Lanseringen av Terclara® i Sverige har varit en genomtänkt och strategiskt planerad process som genomförts i nära samarbete med vår marknadspartner Allderma. Intresset från apoteken har varit betydande och produkten överträffar apotekskedjornas prognoser, då de ökat sina beställningar med anledning av att Terclara® sålt slut hos flera återförsäljare. Vi har ett välfyllt grossistlager som kan möta efterfrågan.

Ni har fått produkten godkänd på 13 EU marknader och global expansion är på gång. Är det korrekt uppfattat att ni även där arbetar med partners för lanseringen?

Vi planerar på att bygga ett specialistläkemedelsföretag med egen försäljning i USA och försäljning via kommersiella partners på övriga marknader för att lansera Terclara®. Vår plan är att upprepa den resa som gjordes med Kerasal Nail®, vår tidigare första generations nagelsvampsprodukt, där direktförsäljning i USA kombinerades med strategiska samarbeten i ett antal större regioner. Förutom lanseringen i Sverige har vi säkrat kommersiella partneravtal i Europa, Kanada, Israel och Sydkorea med bolag som Bayer och Cipher Pharmaceuticals. Genom att samarbeta med partners kan vi dra nytta av deras lokala expertis och infrastruktur för att maximera försäljning på respektive marknad.

Vilka marknader tror du kommer att bli de viktigaste på sikt?

De viktigaste marknaderna för MOB-015 förväntas vara USA, EU, Japan, Kanada och Kina, samtliga med beviljade patentskydd till och med 2032, där vi har flera pågående ytterligare patentansökningar. 

Initialt är vårt fokus på lanseringen av Terclara® i Sverige med vår partner Allderma, som startade tidigare i år. Samtidigt arbetar vi intensivt tillsammans med vår partner Bayer för att förbereda den pan-europeiska utrullningen inför högsäsongen 2026. För att nå den största nagelsvampsmarknaden, USA, genomför vi nu en ytterligare fas 3-studie i Nordamerika där vi förväntar oss toplinedata i januari 2025, med målsättningen att sätta produkten på marknaden i USA 2027.

Hur stor är potentialen för produkten?

Med en prevalens om 10% och med 100 miljoner patienter i EU och Nordamerika som lider av nagelsvamp, bedömer vi att det finns en betydande möjlighet att skapa intäkter med en ny effektiv topikal behandling. Vår bedömning är att den globala försäljningspotentialen för Terclara® uppgår till 250–500 MUSD årligen. Genom att fortsätta att utveckla och marknadsföra produkten effektivt tror vi att vi kan uppnå vårt mål att göra Terclara® till global marknadsledare samtidigt som vi skapar värde för både patienter och aktieägare.

Avslutningsvis, vad vill du säga till dem som funderar på att investera i Moberg Pharma?

Som VD för Moberg Pharma är jag otroligt stolt över att vi nu har ett godkänt läkemedel på 13 EU-marknader och har inlett lanseringen i Sverige. Med Terclara® har vi möjlighet att göra verklig skillnad för miljontals människor som lider av nagelsvamp runt om i världen globalt och  samtidigt skapa värde för våra aktieägare.

Läs mer om Moberg Pharma och erbjudandet av teckningsoptioner på företagets hemsida.

Köp teckningsoptioner via Avanza
Köp aktien via Avanza
Köp teckningsoptioner via Nordnet
p aktien via Nordnet

Denna annons ska betraktas som marknadsföringsmaterial. Informationen i denna annons varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Moberg Pharma. Inbjudan till berörda personer att teckna units bestående av aktier och teckningsoptioner serie TO 2 har endast skett genom det prospekt som Moberg Pharma offentliggjorde den 14 augusti 2023. Läsare ombeds att läsa prospektet för en beskrivning av de potentiella risker och fördelar som är förknippade med en investering i Moberg Pharma.

Moberg Pharma AB

Moberg Pharma utvecklar dermatologiska läkemedel för behandling av vanligt förekommande hudsjukdomar. Moberg Pharma AB hette tidigare Moberg Derma AB.