Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Lyckegård Group AB

Lyckegård Group AB

Lyckegård Group AB
Trollebergsvägen 102-28
245 61 Lund

Hemsida:

lyckegard.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Lyckegård utvecklar och säljer mekaniska lösningar för hantering av ogräsproblem i främst spannmålsodling. Vidare erbjuder bolaget kunskap och redskap för sådd, harvning, kultivering och gödselmyllning för den hållbare lantbrukare.

Teckningsperiod:

5 oktober 2022 - 5 oktober 2022

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

5 Mkr

Teckningskurs:

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Kvittning av säljarrevers, riktad till säljare av Östorps Bevattning AB.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss