Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Logistea AB

Logistea AB

Logistea AB
Ingmar Bergmans gata 4
102 42 Stockholm

Hemsida:

logistea.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Logistea är ett fastighetsbolag med fokus på lager, logistik och lätt industri Logistea AB hette tidigare Odd Molly International AB.

Teckningsperiod:

28 augusti 2023 - 11 september 2023

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

435,8 Mkr

Teckningskurs:

6,25 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

24 augusti 2023

Värdering:

871,7 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. För varje innehavd stam A aktie respektive stam B aktie, erhåller aktieägare en (1) teckningsrätt av stam A respektive stam B. Två (2) teckningsrätter av stam A respektive stam B ger rätt till teckning av en (1) ny stam A aktie respektive stam B aktie.

Post:

Övrigt:

De fullständiga villkoren för företrädesemissionen på 400 Mkr släpps den 17 augusti 2023.

Slättö, Nordika, M2 Asset Management AB, Phoenix Insurance Ltd., Dragfast AB, Kattvik Financial Services AB och Stefan Hansson direkt och via bolag har åtagit sig att teckna hela eller delar av sina pro rata-andelar motsvarande totalt cirka 51 procent av Företrädesemissionen. Utöver sina teckningsåtaganden har Nordika, och Slättö ingått garantiåtaganden avseende teckning av ytterligare aktier för den återstående delen av Företrädesemissionen som inte täcks av teckningsåtaganden samt en mindre del som garanteras av M2 Asset Management AB utöver dess teckningsåtagande. Därigenom omfattas Företrädesemissionen i sin helhet av tecknings- och garantiåtaganden.

Uppdatering: Emissionen är på 436 Mkr.

Uppdaterat: 2023-08-28

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss