Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Lipum AB

Lipum AB

Lipum AB
Tvistevägen 48 C
907 36 Umeå

Hemsida:

lipum.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Lipum utvecklar ett nytt biologiskt läkemedel mot ledgångsreumatism. Det bygger på upptäckten av ett protein som har betydelse vid kronisk inflammation. Nu utvecklar de en antikropp.

Teckningsperiod:

25 mars 2021 - 8 april 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

75,6 Mkr + 10 Mkr

Teckningskurs:

31,80 kr per unit och aktie

Likviddag:

14 april 2021

Avstämningsdag:

Värdering:

75 Mkr pre-money

Villkor:

Öppen för allmänheten. En (1) Unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption (TO1).

Post:

Övrigt:

Lipum noteras på First Noth den 22 april 2021.

Lipum har erhållit teckningsåtaganden om 57,2 Mkr.

Två (2) teckningsoptioner av serie TO1 ger rätt att under perioden 1-31 augusti 2022 teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en kurs om 45,00 SEK.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss