Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Lipum AB

Lipum AB

Lipum AB
Tvistevägen 48 C
907 36 Umeå

Hemsida:

lipum.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Lipum utvecklar ett nytt biologiskt läkemedel mot ledgångsreumatism. Det bygger på upptäckten av ett protein som har betydelse vid kronisk inflammation. Nu utvecklar de en antikropp.

Teckningsperiod:

1 februari 2019 - 16 februari 2019

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

25 Mkr

Teckningskurs:

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

58 Mkr pre-money

Villkor:

Private placement öppen för intresserade.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss