Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Lipigon Pharmaceuticals AB

Lipigon Pharmaceuticals AB

Lipigon Pharmaceuticals AB
Blåkullevägen 23
907 52 Umeå

Hemsida:

www.lipigon.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Lipigon Pharmaceuticals utvecklar läkemedel för sjukdomar som orsakas av störningar i kroppens hantering av fetter. Lipigon fokuserar på särläkemedel (orphan drugs) för ovanliga sjukdomar där tillräcklig behandling saknas.

Teckningsperiod:

25 januari 2021 - 9 februari 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

50 Mkr + 5 Mkr

Teckningskurs:

11,20 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

53 Mkr pre-money

Villkor:

Öppen för allmänheten. 35 Mkr av emissionen är tecknad på förhand. En (1) Unit innehåller en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption (TO1).

Post:

Övrigt:

Lipigon noteras på First North den 1 mars 2021.

Teckningskursen är 14,6 SEK för en (1) ny aktie med stöd av två (2) teckningsoptioner (TO1) under perioden 1–30 april 2022.

Uppdaterat: 2021-01-20

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss