Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Lipidor AB

Lipidor AB

Lipidor AB
Fogdevreten 2
171 65 Solna

Hemsida:

lipidor.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Lipidor är ett läkemedelsutvecklingsbolag med en pipeline av läkemedelsutvecklingsprojekt i preklinisk och klinisk fas. Bolaget utvecklar läkemedel för behandling av hudsjukdomar som psoriasis, bakteriella hudinfektioner och atopisk dermatit. Med Lipidors patenterade formuleringsteknologi AKVANO kan välbeprövade läkemedel, vars patenttid löpt eller kommer att löpa ut, omformuleras och förbättras med avseende på effekt, biverkningar och användarvänlighet (så kallade supergenerika).

Teckningsperiod:

10 september 2020 - 11 september 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

35 Mkr

Teckningskurs:

12,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

294,8 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad emission via ett bookbuilding-förfarande anordnat av Penser Bank.

Post:

Övrigt:

Lipidor inledde en emission efter att marknaden stängt den 10 september 2020 och ska vara klar innan den öppnar den 11 september. Bolaget vill sälja aktier för 35 Mkr.

Uppdatering: Lipidor fick in 35 Mkr till 12,50 kr per aktie.

Uppdaterat: 2020-09-11

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss