Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Learning 2 Sleep L2S AB

Learning 2 Sleep L2S AB

Learning 2 Sleep L2S AB
Södergatan 19
211 34 Malmö

Hemsida:

www.learningtosleep.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Learning to Sleep är verksamt inom digital hälsa och hjälper personer med sömnproblem att få bättre sömn genom en serie digitala produkter.

Teckningsperiod:

9 maj 2022 - 9 maj 2022

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

2,6 Mkr

Teckningskurs:

1,50 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

18,08 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad till ett antal befintliga och nya aktieägare. Varje unit består av en aktie och en teckningsoption.

Post:

Övrigt:

En teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en aktie i L2S för en teckningskurs om 2,50 kronor.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss