Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Kollect on Demand Holding AB

Kollect on Demand Holding AB

Kollect on Demand Holding AB

Waterford, Irland

Hemsida:

kollect.ie

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Kollect on Demand driver en online-marknadsplats för avfallshantering som kopplar samman de som vill bli av med avfall med de som vill frakta bort avfall.

Teckningsperiod:

25 november 2019 - 10 december 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

24,0 Mkr + 3,75 Mkr

Teckningskurs:

14 kr

Likviddag:

16 december 2019

Avstämningsdag:

Värdering:

50,14 Mkr pre-money

Villkor:

Öppen för allmänheten.

Post:

Minimum 425 aktier.

Övrigt:

I skrivande stund är bara teckningsperiod och noteringsdatum kända, villkor har ännu inte presenterats.

Kollect on demand noteras på First North den 19 december 2019.

Uppdatering: Emissionen är på 24 Mkr med en möjlig överteckning på 3,75 Mkr.

Teckningsåtaganden motsvarande 38,9 procent av Erbjudandet har lämnats från externa investerare samt Bolagets befintliga aktieägare.

Uppdaterat: 2019-11-25

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss