Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i KebNi AB

KebNi AB

KebNi AB
Vågögatan 6
164 40 Kista

Hemsida:

kebni.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

KebNi är verksamt inom satellitkommunikation och tröghetssensorsystem. KebNi AB hette tidigare Advanced Stabilized Technologies Group AB.

Teckningsperiod:

16 oktober 2020 - 30 oktober 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

50 Mkr

Teckningskurs:

1,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

13 oktober 2020

Värdering:

50 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. Innehavare av aktier erhåller en (1) teckningsrätt för vardera på avstämningsdagen innehavd aktie i Bolaget. En (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget.

Post:

Övrigt:

KebNi har erhållit emissionsgarantier om cirka 45 MSEK, motsvarande 90% av den totala emissionsvolymen.

Uppdaterat: 2020-10-14

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss