Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i KebNi AB

KebNi AB

KebNi AB
Vågögatan 6
164 40 Kista

Hemsida:

kebni.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

KebNi är verksamt inom satellitkommunikation och tröghetssensorsystem. KebNi AB hette tidigare Advanced Stabilized Technologies Group AB.

Teckningsperiod:

12 maj 2020 - 12 maj 2020

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

5,48 Mkr

Teckningskurs:

2,19 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till Allgon AB som betalning för köp av Satmission AB.

Post:

Övrigt:

Utöver denna emission har parterna kommit överens om en 3-årig earn-out-modell baserad på Satmission AB:s prestanda. Betalning sker baserat på årsomsättning, med en ackumulerad minimibetalning på 4,59 MSEK efter 3 år. Det finns inget överenskommet tak. ASTG har rätt att skjuta upp betalningen fram till februari 2022 för de första år.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss