Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i KebNi AB

KebNi AB

KebNi AB
Vågögatan 6
164 40 Kista

Hemsida:

kebni.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

KebNi är verksamt inom satellitkommunikation och tröghetssensorsystem. KebNi AB hette tidigare Advanced Stabilized Technologies Group AB.

Teckningsperiod:

29 november 2019 - 13 december 2019

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

37,65 Mkr

Teckningskurs:

2,94 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

27 november 2019

Värdering:

37,65 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:1

Post:

Övrigt:

Emissionen täcks av emissionsgarantier uppgående till 70 procent av högsta emissionslikvid, samt av teckningsförbindelse om 400 000 kr, lämnad av bolagets verkställande direktör Carsten Drachmann. Ytterligare teckningsförbindelser kommer att ingås, vilket då kommer att meddelas separat.

Uppdaterat: 2019-12-03

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss