Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i KebNi AB

KebNi AB

KebNi AB
Vågögatan 6
164 40 Kista

Hemsida:

kebni.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

KebNi är verksamt inom satellitkommunikation och tröghetssensorsystem. KebNi AB hette tidigare Advanced Stabilized Technologies Group AB.

Teckningsperiod:

4 april 2019 - 18 april 2019

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

13,6 Mkr

Teckningskurs:

0,04 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

2 april 2019

Värdering:

34 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 2:5. Aktieägare i Bolaget erhåller två (2) teckningsrätter för varje (1) innehavd aktie, oavsett serie. Det krävs fem (5) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie av serie B.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är till cirka 80 procent garanterad genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss