Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i KebNi AB

KebNi AB

KebNi AB
Vågögatan 6
164 40 Kista

Hemsida:

kebni.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

KebNi är verksamt inom satellitkommunikation och tröghetssensorsystem. KebNi AB hette tidigare Advanced Stabilized Technologies Group AB.

Teckningsperiod:

29 januari 2014 - 14 februari 2014

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

41,8 Mkr

Teckningskurs:

1 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

24 januari 2014 (ExeoTech)

Värdering:

20,9 Mkr pre-money och 62,7 Mkr post money.

Villkor:

Företrädesrätt. 1 aktie i ExeoTech ger rätt att teckna två (2) nya aktier i ASTG. För varje tecknad och betald aktie erhålls även en teckingsoption.

Post:

Övrigt:

Emissionen är till 100 procent säkerställd genom teckningsförbindelser från befintliga aktieägare om cirka 21,8 Mkr motsvarande cirka 52,3 procent av emissionen, varav cirka 18,9 Mkr avser kvittning av skulder, samt genom emissionsgarantier från aktieägare och externa investerare om cirka 20,0 Mkr motsvarande cirka 47,7 procent av emissionen.

Om alla teckningsoptioner används tillförs bolaget ytterligare 41,8 Mkr.

Efter emissionen är det planerat att företaget ska listas på Nordic-MTF.

Uppdaterat: 2014-01-27

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss