Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i JonDeTech Sensors AB

JonDeTech Sensors AB

JonDeTech Sensors AB
Sveavägen 9
104 32 Stockholm

Hemsida:

www.jondetech.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

JonDeTech utvecklar och säljer IR-sensorer med fokus på volymmarknaden. Bolagets IR-sensorer är väldigt små jämfört med konventionella och kan integreras på många olika ställen.

Teckningsperiod:

1 september 2020 - 15 september 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

36,45 Mkr

Teckningskurs:

10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

28 augusti 2020

Värdering:

185,5 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 4:25. Varje befintlig aktie ger innehavaren fyra (4) teckningsrätter. Tjugofem (25) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är garanterad till 100 %.

Förutom företrädesemissionen gör JonDeTech även en riktad emission.

Uppdaterat: 2020-09-02

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss