Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i ISR Immune System Regulation Holding AB

ISR Immune System Regulation Holding AB

ISR Immune System Regulation Holding AB
Rörstrandsgatan 58
113 40 Stockholm

Hemsida:

israb.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Immune System Regulation är ett forskningsbolag inom immunterapi fokuserat på virussjukdomar. ISR Immune System Regulation Holding AB hette tidigare Natalz AB.

Teckningsperiod:

25 mars 2023 - 30 mars 2023

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

336 Mkr

Teckningskurs:

3,36 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Företrädesemission.

Post:

Övrigt:

25-30 mars 2023 är bara dummy-datum, faktiska datum har i skrivande stund ännu inte kommunicerats.

I slutet av februari 2023 meddelade ISR att de gör en riktad emission, samt att de ska ta beslut om en företrädesemission på 336 Mkr till 3,36 kr per aktie.

Företrädesemissionen avses omfattas av tecknings- och garantiåtaganden till 100 procent.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss