Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Irisity AB

Irisity AB

Irisity AB
Regnsbågsgatan 8 B
417 55 Göteborg

Hemsida:

www.irisity.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Irisity utvecklar och erbjuder framtidens säkerhetslösningar inom intelligent videobevakning kopplat till certifierade larmcentraler. Irisity AB hette tidigare Mindmancer AB.

Teckningsperiod:

2 september 2021 - 2 september 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

59,5 MUSD

Teckningskurs:

53,75 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Apportemission riktad till säljarna av Agent Video Intelligence Ltd.

Post:

Övrigt:

Irisity har ingått avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Agent Vi, en ledande leverantör av AI-driven videoanalys. Köpeskillingen om 67,5 miljoner USD erläggs dels kontant 8 miljoner dollar och dels med Irisityaktier för 59,5 miljoner dollar.

Uppdaterat: 2021-10-13

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss