Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Irisity AB

Irisity AB

Irisity AB
Regnsbågsgatan 8 B
417 55 Göteborg

Hemsida:

www.irisity.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Irisity utvecklar och erbjuder framtidens säkerhetslösningar inom intelligent videobevakning kopplat till certifierade larmcentraler. Irisity AB hette tidigare Mindmancer AB.

Teckningsperiod:

13 november 2019 - 14 november 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

35 Mkr

Teckningskurs:

8,55 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

163 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad emission via ett accelererat bookbuilding-förfarande anordnat av Pareto.

Post:

Övrigt:

Teckningskursen och tilldelningen av de nya aktierna i nyemissionen kommer att fastställas genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, vilken kommer att påbörjas tidigast kl. 17:31 den 13 november 2019 och avslutas innan handeln på Nasdaq First North Growth Market påbörjas den 14 november 2019.

Bolagets CTO Erik Landolsi har via sitt helägda bolag Pixelwise Holding AB kommit överens om att sälja 180 000 aktier i Irisity till Ulf Runmarker, som är en av Bolagets större aktieägare. Likviden från försäljningen ska användas till att infria Pixelwise åtaganden om bonusersättningar till Visionists anställda som gjordes inför Bolagets förvärv av Visionist under 2018. Aktiepriset i transaktionen kommer att motsvara teckningskursen i Nyemissionen.

Uppdatering: Irisity fick in 35 Mkr till 8,55 kr per aktie.

Uppdaterat: 2019-11-13

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss