Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Irisity AB

Irisity AB

Irisity AB
Regnsbågsgatan 8 B
417 55 Göteborg

Hemsida:

www.irisity.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Irisity utvecklar och erbjuder framtidens säkerhetslösningar inom intelligent videobevakning kopplat till certifierade larmcentraler. Irisity AB hette tidigare Mindmancer AB.

Teckningsperiod:

17 oktober 2016 - 1 november 2016

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

21,4 Mkr

Teckningskurs:

5,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

12 oktober 2016

Värdering:

42,8 Mkr pre-money.

Villkor:

Förträdesrätt 1:2. Aktieägare som per avstämningsdag äger aktier i Mindmancer är berättigade till en (1) teckningsrätt per befintligt ägd aktie. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Vissa större aktieägare har genom teckningsförbindelse och garantiåtagande säkerställt större delen av emissionen. Detta innebär att den föreliggande nyemissionen är garanterad till 70 procent, motsvarande cirka 15 MSEK.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss