Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Idogen AB

Idogen AB

Idogen AB
Scheelevägen 2
223 63 Lund

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Idogen utvecklar läkemedel mot autoimmuna sjukdomar.

Teckningsperiod:

23 april 2015 - 8 maj 2015

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

17,1 Mkr

Teckningskurs:

6,85 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

49,9 Mkr pre-money.

Villkor:

Post:

Minimum 800 units.

Övrigt:

Efter emissionen noteras Idogen på Aktietorget.

En unit består av en aktie och en vederlagsfri teckningsoption.

Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 äger rätt att, för varje teckningsoption, teckna en ny aktie i Bolaget till en kurs om 6,85 – 10,25 SEK per aktie. Teckningskursen uppgår till 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt AktieTorgets officiella kursstatistik under den period på 20 handelsdagar som slutar två bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar. Teckningskursen kommer att offentliggöras dagen innan den första dagen i utnyttjandeperioden. Teckning med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden 8 september – 29 september 2016. Detta ska ske genom samtidig kontant betalning senast klockan 15.00 den 29 september 2016.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss